💢چگونه ناراحتی معده را کاهش دهیم؟

✅ نمک و پودر آویشن در نمکدان بریزید و کمی قبل و بعد از غذا میل کنید

✅ بلغم معده را کاهش و عفونت و باکتری دهان را نابود میکند.

(بهترین نمک، نمک دریاست)

موضوعات: خدا شهیدم کن  لینک ثابت