#راه_نجات_از_شیطان
🌹🍃🌹🍃🌹🍃

💠 آیت الله جوادی آملی:

هنگامی که #شیطان به خداوند گفت:

من از چهار طرف (جلو، پشت، راست و چپ) انسان را گرفتار و گمراه می‏کنم.

✨ فرشتگان پرسیدند:

شیطان از چهار سمت بر انسان مسلّط است، پس چگونه انسان نجات می‏یابد⁉️

💠 خداوند فرمود: 
راه بالا و پایین باز است؛

✅ راه بالا نیایش
✅ و راه پایین سجده و بر خاک افتادن است.

بنابراین، کسی که دستی به سوی #خدا بلند کند یا سری بر آستان او بساید می‏تواند شیطان را طرد کند.👌


📚 تفسیر موضوعی قرآن، مراحل اخلاق در قرآن، ج11، ص 108.

موضوعات: خدا شهیدم کن  لینک ثابت